Ved å klikke “Godta”, godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigasjon, analysere nettstedbruk og bistå i vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

Behandling

Behandling av alopecia

Alopecia areata kan per i dag ikke helbredes med de medisinene som er tilgjengelige. Det finnes ulike typer behandling. Noen av medikamentene man kan bruke til behandling har potensielt svært alvorlig bivirkninger. Vi anbefaler å rådføre seg med hudlege. i 2022 ble Baricitinib godkjent til pasienter med alvorlig alopecia areata av det amerikanske og europeiske reguleringssystemet for legemidler (FDA og EMA). Beslutningsforum har ikke bestemt om staten skal betale for medisinen for pasientene som trenger den i Norge, og den er derfor per nå ikke tilgjengelig på blå resept. På denne siden kan du lese mer om behandling av alopecia.

Ny medisin gir pasienter med alopecia nytt håp

Teksten under er hentet fra Lommelegen. Artikkelen kan leses i sin helhet her.

Baricitinib har vist god effekt på gjenvekst av hår hos pasienter med alvorlig alopecia areata. Beslutningsforum vurderer nå om medisinen skal godkjennes i Norge.

Behandling

Det har inntil nå ikke vært noen fullgod kur mot alopecia areata. Det kan forsøkes å smøre huden med irriterende stoffer som skaper eksem og smøre huden med immunmodulerende midler, eksempelvis slike som inneholder kortison. Dette kan bidra til gjenvekst av hår hos noen, men langt fra alle.

Baricitinib gir nytt håp

En medisin som inneholder et immunmodulerende stoff, en såkalt jak hemmer, har vist god effekt på gjenvekst av hår hos pasienter med alvorlig alopecia areata. Dette gir håp til norske pasienter med alvorlig alopecia areata. Stoffet heter baricitinib og inntas i tablettform. Medisinen markedsføres under navnet Olumiant, og kan også brukes ved leddgikt og alvorlig eksem. Medikamentet er godkjent til pasienter med alvorlig alopecia areata av det amerikanske og europeiske reguleringssystemet for legemidler (FDA og EMA).

Ikke mulig å få på resept – ennå

For de som har alvorlig alopecia er det er ikke mulig å få medikamentet på resept for sykdommen alopecia i Norge – ennå. Beslutningsforum har ikke bestemt om dette er en medisin de vil godkjenne for alopecia i Norge, og om staten skal betale for medisinen for pasientene som trenger den. Prosessen startet i desember 2021 og det er ikke avgjort noe foreløpig. Akkurat nå venter Beslutningsforum på dokumentasjon fra legemiddelfirma de trenger for videre prosess og metodevurdering av Statens legemiddelverk. Her kan du følge prosessen hos Beslutningsforum, det vil komme oppdateringer. – Beslutningsforum for nye metoder kan først ta stilling til om en metode kan innføres eller ikke, når både metodevurdering og tilhørende prisnotat er klart, forteller fagdirektøren i Helse Vest, Bjørn Egil Vikse i Beslutningsforum til Lommelegen.

Bivirkninger

Siden Olumiant kan gi bivirkninger er det viktig for legen å forstå sykdomstrykket hos pasienten før man i det hele tatt vurderer å starte behandlingen som anses som en heftig immunmodulerende behandling som kan påvirke andre organer hos pasienten.

Her er noen eksempler på vanlige bivirkninger:

  • Helvetesild
  • Lungebetennelse
  • Hals- og neseinfeksjoner
  • Høyt nivå av fett (kolesterol) i blodet, påvist med blodprøver.

Baricitinib i kremvariant er under utprøving

Det som er veldig positivt er at også er en kremvariant av medikamentet er under utprøving! En kremvariant er gunstig siden det er mindre bivirkninger på kroppen ellers enn tabletter. Det er fortsatt uklart hvilke bivirkninger medikamentet vil ha ved å smøre på huden. Forhåpentligvis vil denne kremen kunne ha god effekt på alopecia areata.

Spørsmål og svar fra Eli Lilly Norge AS

Er Olumiant (Baricitinib) godkjent for bruk til alopecia areata (AA) i Norge?

Ja. Det ble godkjent av det Europeiske medisinrådet (European Medicines Agency) 19. mai 2022 til behandling av voksne med alvorlig alopecia areata[1]. I etterkant er det også dermed godkjent i Norge og alopecia areata er inkludert i den norske produktomtalen v.29.06.2022 [2].

Kan man få OIumiant forskrevet for alopecia areata i Norge?

Selv om Olumiant er godkjent for behandling av voksne med alvorlig alopecia areata er det, inntil videre, kun tilgjengelig for slik bruk på hvit resept. Det betyr at pasienten selv må dekke kostnaden for legemiddelet.

Vil det bli tilgjengelig på blå resept?

Statens legemiddelverk har bestilt kost/nytte-evaluering av Olumiant for behandling av voksne med alvorlig alopecia areata [3]. Denne gjennomføres av ”Nye metoder” og legger grunnlag for en evt. inkludering i H-resept ordningen. H-resept betyr at det er det regionale universitetssykehuset som dekker legemiddelkostnaden [4]. Eli Lilly kan ikke gi et anslag på hvor lang tid dette vil ta, da det avhenger av kapasitet både hos Eli Lilly og Legemiddelverket, samt etterfølgende forhandlinger. Eli Lilly kan ikke garantere at legemidlet blir godkjent.

Hvem kan man ta kontakt med for ytterlige informasjon?

Eli Lilly Norge har ikke anledning til å gi utdypende informasjon om legemidler til pasienter. Vi anbefaler at pasientforeningen og dets medlemmer tar kontakt med dermatologer for ytterligere informasjon.

Kilder

  1. European Medicines Agency. Olumiant-H-C-4085-II-0029-G: EPAR-Assessment report-variation. 19.05.2022. https://www.ema.europa.eu/en/documents/variationreport/olumiant-h-c-4085-ii-0029-g-epar-assessment-reportvariation_en.pdf [nedlastet 21OKT2022]
  2. Olumiant (baricitinib) preparatomtale v.29.06.2022,seksjon 4.1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/olumiant-epar-product-information_no.pdf [nedlastet 21OKT2022]
  3. Nyemetoder. Metode ID2021_142. https://nyemetoder.no/metoder/baricitinib-olumiantindikasjon-v [nedlastet 21OKT2022]
  4. Helsenorge. Legemidler på h-resept. 12.012021. https://www.helsenorge.no/medisiner/legemidler-paa-hresept/ [nedlastet 21OKT2022]

Informasjon fra Roald Omdal

Vi i styret i Alopeciaforeningen stilte i sommer Roald Omdal, professor og spesialist i indremedisin og revmatologi, noen spørsmål om behandlingen OlumiantTM. Under deler vi hans svar på våre spørsmål. (Merk at dette er skrevet i juni, og at denne behandlingen nå er godkjent i Europa og Norge.)

Janus kinaser (JAK) finnes inne i celler, og er enzymer som er svært viktige for immunreaksjoner og inflammasjon (betennelser), men som også spiller rolle for en rekke andre cellefunksjoner. Når pro-inflammatoriske cytokiner (signalmolekyler som fremmer inflammasjon) binder seg til JAK, fører dette til en kjedereaksjon av signaler som til slutt ender opp med å regulere gener i cellekjernen som har med inflammasjon og immunaktivering å gjøre. Ved autoimmune og kronisk inflammatoriske sykdommer er slike JAKer aktive, og ved å hemme funksjonen deres kan immunaktiviteten bremses. Det eksisterer i dag en rekke ulike JAK-hemmere i tablettform. I Norge er flere av disse i dag godkjent for bruk ved rheumatoid artritt, psoriasisartritt, og ulcerøs kolitt.

Alopecia areata er en autoimmun sykdom der immunforsvaret angriper hårsekken, og dette fører til hårtap. Det har vært kjent i noen få år at JAK-hemmere synes å ha meget god effekt ved denne sykdommen. I USA er JAK-hemmeren baricitinib (Olumiant) nylig godkjent til behandling av alopecia areata av U.S. Food and Drug Administration. Dette er svært gledelig for de mange som lider av denne tilstanden, og det er sannsynlig at slik godkjennelse også etter hvert vil komme til Europa. Det er midlertid viktig å være oppmerksom på at det er en rekke mulige bivirkninger forbundet med bruk av JAKhemmere, og foreløpig har vi ikke fullstendig oversikt på disse. Spesielt er det viktig å notere seg at fordi slike medikamenter demper immunforsvaret vil det være en økt risiko for infeksjoner. Spesielt ser det til at herpes zoster (viruset som gir helvetesild) kan reaktiveres. I tillegg ser det ut som det er en økt risiko for venøse tromboembolier (blodpropp slik som f.eks. lungeemboli), samt at fettstoffene i blodet (kolesterol og triglycerider) kan øke og føre til tidligere åreforkalkning (atheromatose). Det er også en mulighet for at bruk av JAK-hemmere gir økt tendens til kreft. Om dette er noe som gjelder for alle JAK-hemmere eller bare for enkelte, vet vi ikke enda. Flere av disse bivirkningene vet vi foreløpig for lite om, og bruken er derfor satt under spesiell «observasjon» inntil videre.

Les mer om behandling her: