Kontakttjeneste

 LAA har en egen kontakttelefon åpent for alle fra 17.00 - 22.00. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 957 54 929.


Om Landsforeningen Alopecia Areata


Bilde fra www.naaf.org

Landsforeningen Alopecia Areata (LAA) er en landsomfattende forening for alle som har sykdommen alopecia areata (flekkvis håravfall) og støttemedlemmer. Foreningen ble startet i 1985 av to jenter som hadde alopecia areata selv, men savnet informasjon, råd og veiledning om sykdommen. Alopecia areata er ingen sjelden sykdom, men fordi det har vært så lite snakk om sykdommen, tror mange at de er de eneste med dette problemet. I tillegg til de mange belastninger sykdommen kan medføre, har derfor følelsen av å være annerledes også vært tyngende for mange.

Landsforeningen Alopecia Areata ønsker å bistå med råd og støtte til både personer med alopecia areata og støttemedlemmer, informere om sykdommen og om vår virksomhet til frisører, parykkmakere, leger og annet helsepersonell m.m. Dessuten ser vi det som en viktig oppgave å søke å forbedre refusjonsordningen for kjøp av parykker. I dag har foreningen omlag 700 medlemmer bestående av kvinner, menn og barn. Foreningen har likemenn i alle fylkene, som fungerer som kontaktpersoner. Det finnes egne kontaktpersoner for pårørende, menn og foreldre/barn. Det er viktig for foreningen å få så mange medlemmer som mulig. Vi vet at det sitter mange som har alopecia areata rundt om i landet, men som ikke er medlemmer i vår forening. Dette skyldes enten at de ikke kjenner til oss, eller at de kvier seg for å søke medlemsskap. De som tilhører sistnevnte gruppe skal vite at medlemsskap i foreningen ikke er ensbetydende med å oppgi håpet om at håret skal komme tilbake. Mange av våre medlemmer har fått håret tilbake!

Medlemsskap i Landsforeningen Alopecia Areata er helt frivillig og uforpliktende. Hvilken kontakt man vil ha med andre er helt opp til hver enkelt. Ingen behøver derfor å frykte at ens problemer skal bli kjent utover det man selv ønsker. Alle som gjør frivillig arbeide i/for foreningen har undertegnet taushetserklæring, og vil ikke videreformidle informasjon om medlemmene på noen måte.

Vi vil appellere til alle som kjenner noen med sykdommen alopecia areata: fortell dem om foreningen, hva vi gjør og hva vi står for. Jo flere vi er, jo sterkere blir vi. Og jo sterkere vi blir, jo mer får vi utrettet!

Klikk her for å fortelle en venn om siden vår

Del med en venn

Fra:

Til:

Har du sett dette: 
 
Captcha Image
 


Tenk over....

Ethvert menneske får realitetene slengt i trynet før eller siden, og må ta stilling til hva livet egentlig handler om.
Vetle Lid Larssen